fbpx skip to Main Content
+359 896 335 750 info@footballx.org
ДЕН 1 – 15 ЮЛИ

09:30 – 11:00    СУТРЕШНА ТРЕНИРОВКА

12:00 – 13:00    ОБЯД (ПО ЖЕЛАНИЕ НА ЦЕНА ОТ 10лв.)

13:00 – 16:00    ПОЧИВКА И ЗАНИМАНИЯ МЕЖДУ ТРЕНИРОВКИТЕ

16:30     ЛЕКЦИЯ

17:30 – 19:00     СЛЕДОБЕДНА ТРЕНИРОВКА

ДЕН 2 – 16 ЮЛИ

09:30 – 11:00    СУТРЕШНА ТРЕНИРОВКА

12:00 – 13:00    ОБЯД (ПО ЖЕЛАНИЕ НА ЦЕНА ОТ 10лв.)

13:00 – 16:00    ПОЧИВКА И ЗАНИМАНИЯ МЕЖДУ ТРЕНИРОВКИТЕ

16:30     ЛЕКЦИЯ

17:30 – 18:30     МАСТЪР КЛАС

ДЕН 3 – 17 ЮЛИ

09:30 – 11:00    СУТРЕШНА ТРЕНИРОВКА

12:00 – 13:00    ОБЯД (ПО ЖЕЛАНИЕ НА ЦЕНА ОТ 10лв.)

13:00 – 16:00    ПОЧИВКА И ЗАНИМАНИЯ МЕЖДУ ТРЕНИРОВКИТЕ

16:30     ЛЕКЦИЯ

17:30 – 19:00     СЛЕДОБЕДНА ТРЕНИРОВКА

ДЕН 4 – 18 ЮЛИ

09:30 – 11:00    СУТРЕШНА ТРЕНИРОВКА

12:00 – 13:00    ОБЯД (ПО ЖЕЛАНИЕ НА ЦЕНА ОТ 10лв.)

13:00 – 16:00    ПОЧИВКА И ЗАНИМАНИЯ МЕЖДУ ТРЕНИРОВКИТЕ

16:30     ЛЕКЦИЯ

17:30 – 18:30     МАСТЪР КЛАС

ДЕН 5 – 19 ЮЛИ

09:30 – 11:00    СУТРЕШНА ТРЕНИРОВКА

12:00 – 13:00    ОБЯД (ПО ЖЕЛАНИЕ НА ЦЕНА ОТ 10лв.)

13:00 – 16:00    ПОЧИВКА И ЗАНИМАНИЯ МЕЖДУ ТРЕНИРОВКИТЕ

16:30     ЛЕКЦИЯ

17:30 – 19:00     СЛЕДОБЕДНА ТРЕНИРОВКА

ДЕН 6 – 20 ЮЛИ

09:30 – 11:00    ТУРНИР

11:15 – 12:00     ЗАКРИВАНЕ